Welkom in onze Kanafederatie 


Met deze website willen we je helpen om binnen de parochie waar je woont (of gaat wonen) je op de hoogte te brengen van wat er gebeurt op liturgisch en catechetisch vlak, wat er bestaat in verband met verenigingsleven of bepaalde activiteiten en evenementen.
Hier en daar zijn er initiatieven en projecten die parochieoverschrijdend zijn en zich over de federatie kunnen uitstrekken.

Maar we willen eveneens iedereen uitnodigen om zich niet alleen te informeren maar ook te engageren in bijvoorbeeld liturgie: als lector, zanger, misdienaar… of in één of andere vereniging: K.V.L.V., Chiro, seniorenwerking, Ziekenzorg …
Er is ongetwijfeld voor iedere parochiaan en iedere dorpsbewoner een   waaier van mogelijkheden   aanwezig.

Informeer je goed en vergeet niet jezelf in te zetten om aldus nog een gelukkiger mens te worden en daardoor ook anderen gelukkig te maken!

Welkom in onze Kanafederatie!


EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 2019-2020 

Ouders die met hun kind wensen deel te nemen aan de eerste communie of het vormsel (2019-2020) in de pastorale eenheid Kana, dienen dit te laten weten. Gezien de nieuwe privacywetgeving (2017) immers beschikken wij niet meer over de nodige contactgegevens.

Ouders die wensen uitgenodigd te worden voor de info- en inschrijvingsavond voor de eerste communie of het vormsel dienen dit tijdig kenbaar te maken aan de pastoor. Zij worden dan tijdig uitgenodigd voor de info- en inschrijvingsavond (in september of oktober 2019).

De voorbereiding op de eerste communie en het vormsel gebeurt in de pastorale eenheid. Op school dienen de kinderen de rooms-katholieke godsdienstlessen te volgen. Het gezin is de belangrijkste plek voor geloofsoverdracht.

De eerste communie wordt gevierd op de leeftijd van zeven jaar (eerste leerjaar) en het vormsel op de leeftijd van dertien jaar (eerste jaar middelbaar onderwijs).

In het jaar 2020 is de vormselviering op de derde paaszondag 26 april. De eerstecommunieviering heeft plaats donderdag 21 mei 2020, het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. De vieringen hebben plaats in de ‘zondagskerken’ Brustem en Groot-Gelmen.

Om de eerste communie te doen of om gevormd te worden, dienen de kinderen gedoopt te zijn en opgenomen in de rooms-katholieke kerk. Indien nodig kunnen hieromtrent afspraken worden gemaakt met de pastoor.
 

Om uitgenodigd te worden voor de info- en inschrijvingsavond eerste communie of vormsel ontvangen wij van de ouders graag tijdig de volgende gegevens:

Voornaam en familienaam van de kandidaat eerstecommunicant of vormeling:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboorteplaats en – datum van het kind of de jongere:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plaats en datum van het doopsel:

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Volledig adres van de ouders:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon en/of GSM van de ouders:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mailadres van de ouders (duidelijk noteren):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

School waar de kandidaat eerstecommunicant of vormeling de rooms-katholieke godsdienstles zal volgen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Deze gegevens tijdig bezorgen aan pastoor Jos Vanderheyden, pastorie Groot-Gelmen, Kloosterstraat 3, Groot-Gelmen. Tel. 011 48 53 06, Gsm 0476 49 15 82, e-mail: jos-vanderheyden@telenet.be