De Eucharistievieringen 

Een eucharistieviering is het uitgelezen moment om met medeparochianen dank te zeggen aan God. Eucharistie betekent immers dankbaar gedenken. Samen vieren met Jezus Christus is één van de pijlers van het christendom.
Wij, christenen zijn dankbaar voor ons leven en proberen deze vorm van spiritualiteit in deze zondagse eucharistie uit te drukken.
De misvieringen worden georganiseerd in federatieverband. Iedereen is van harte welkom!
In het parochieblad en in de uithangborden aan de kerken kan je vinden wanneer en waar de misvieringen op zondag en in de week plaatsvinden. Voor de weekendviering komt iedere parochie om de twee weken aan de beurt.
Voor misintenties kun je terecht bij de verantwoordelijke van iedere parochie.


Verantwoordelijken mistintenties:

Parochie Aalst:
Luc Wittemans, Steenkuilveldstraat 1, 3800 Sint-Truiden (Aalst)
tel. 011 68 06 71
e-mail: lucwittemans@hotmail.com

Parochie Brustem:
Jaak Peyls, Tomstraat 8, 3800 Sint-Truiden (Brustem)
tel. 011 68 08 45
e-mail: jaakpeyls@hotmail.com

Parochie Engelmanshoven:
Maria Bosmans, Luikersteenweg 401, 3800 Sint-Truiden (Engelmanshoven)
tel. 011 70 76 61

Parochie Gelinden:
 E.P. Jos Vanderheyden, Kloosterstraat 3, 3800 Sint-Truiden (Groot-Gelmen)
tel. 011 48 53 06 - Gsm 0476 49 15 82 
e-mail: jos-vanderheyden@telenet.be

Parochie Groot-Gelmen:
Jozef Coenegracht, Bergstraat 8, 3800 Sint-Truiden (Groot-Gelmen)
tel. 011 48 19 08.

Parochie Ordingen:
Guy Engelbosch, Veldstraat 9, 3800 Sint-Truiden (Ordingen)
tel. 011 68 80 13
e-mail: engelbosch.guy@hotmail.com